In the Mood for Love – An Exhibition Featuring Chinese and Canadian Female Artists.

By | December 5th, 2017|Art News, Art of Consumption, Art Shows|

In the Mood for Love – An Exhibition Featuring Chinese and Canadian Female Artists. December 12, 2017 – January 31, 2018 Presenting Artists China: Shen Ling, Chen Xi, Cai Jin, Yu Chen, Gao Qian, Zhang Yanzi, Peng Wei, Dong Huiping, Jiang Jie, Xiao Lu, Teng Fei, Zhang Fan, Geng Xue, Lv Yue, Ji Yujie, Cui Xiuwen, [...]